Sonaspray FC

Zahvaljujući svojoj ujednačenoj dekorativnoj strukturi, Sonasprai Fc je pogodan za širok spektar projekata. Sonasprai FC se uglavnom koristi u sobama sa visokim optičkim zahtevima, kao što su: kancelarije, prijemne sobe, pozorišta, studiji za snimanje, crkve, škole i medicinske ustanove. Čak i za stambene prostore, Sonasprai FC nije samo optimalna zvučna izolacija već i dekorativni element.

Upoređenje različitih vrsta Sonaspray i njihovih stepena apsorpcije

Karakteristike proizvoda

  • Izbor boja: individualno

  • Ponašanje kod požara: teško zapaljivo

  • Opterećenje: mala težina po jedinici površine

  • Sertifikacija: ISO 9002

  • Optika: bezšavna

  • Ostale karakteristike: regulacija vlage

Više proizvoda Sonaspray